Ouders aan het woord


Groots in samen en specifiek op individueel niveau als het nodig is

“De Bolderik is een fijne school met alle ruimte voor ontwikkeling. Groots in samen en specifiek op individueel niveau als het nodig is. De school is laagdrempelig en de betrokkenheid van het lerarenteam is groot. Naast de lessen op school is er ook veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten, zoals educatieve uitstapjes en afsluitingen kernconcepten. Naast het schoolse is er genoeg ruimte om ook gewoon lekker buiten te spelen.

Of zoals onze kinderen zeggen: Wij vinden De Bolderik een kleine, fijne, gezellige en knusse school waar iedereen elkaar kent en waar we samen veel leuke dingen doen. Zoals de gezamenlijke weekopening en de kernconcepten die overal in terugkomen. Ook de techniek- en doelessen vinden we leuk en je leert er veel van.”

Jan-Pieter Habraken, Willemien van Breda, Janne (groep 8), Tein (groep 6) en Ries (groep 5)


De Bolderik? Daar voelen onze kinderen zich thuis. En wij ook!

“Het is een kleine school, waar de kinderen, ouders en leerkrachten elkaar al snel leren kennen. Het is fijn dat onze kinderen worden uitgedaagd om te leren vanuit wat zij zelf interessant vinden. Bijvoorbeeld over de Middeleeuwen in groep 1/2: vind je prinsen en prinsessen leuk? Of wil je juist weten hoe je een kasteel bouwt?"

Saskia Vriens, Christ Dekker, Mees, Merel (groep 2) en Karlijn


   
 
Iedereen kent elkaar en er is een groot saamhorigheidsgevoel


“Met veel plezier gaan onze kinderen dagelijks naar De Bolderik. Op momenten dat het plezier wat minder was, gaf de school ons alle aandacht die wij hiervoor nodig hadden en werd er binnen de mogelijkheden van de school met ons meegedacht. Het voordeel van een kleinere school is het saamhorigheidsgevoel.
Wat was het leuk om alle kinderen luidkeels zingend aan te zien komen wandelen op het terrein waar de sportdag werd gehouden afgelopen schooljaar.

Als werkende ouders vinden wij het prettig dat kinderen het gezellig vinden om over te blijven. Omdat het overgrote deel overblijft is dat voor de kinderen absoluut geen straf.”

Juliëtte van de Ven, René Kooijman, Sjoerd (groep 8) en Fleur (groep 4)  De Bolderik geeft ons bij binnenkomst een huiskamergevoel

“Op De Bolderik helpen kinderen in de klas elkaar. Maar ook voeren kinderen van groep 1 t/m 8 samen opdrachten uit, waardoor ze elkaar goed kennen. Denk aan samen een knutselopdracht of een lampionnenoptocht. Wij als ouders worden goed betrokken bij de school. Ons wordt regelmaat gevraagd om mee te denken over een eventuele verandering. Ook directeur Margot en de leerkrachten stellen zich niet boven de
ouders op, maar willen gezamenlijk tot een oplossing komen. Dat voelt goed.“

Carlo, Yvonne, Cas (groep 5) en Maud (groep 2) van Heessel 


 
Trots zijn op jezelf mag!
“Vanaf groep 1 leren de kinderen respectvol met anderen om te gaan en trots te zijn op zichzelf. Hoe stoer was het dat onze dochter haar zwemdiploma tijdens de weekopening durfde te laten zien aan de rest van de school! Dat bewijst dat ze lekker in haar vel zit.

Ouders worden goed betrokken en geïnformeerd. We krijgen tussentijds uitleg over de kernconcepten.
In deze maatschappij is het belangrijk dat kinderen weten waar ze informatie kunnen halen. En dat leren ze op De Bolderik heel goed.”

Joost van Liempt, Toinja van Daal, Tessa (groep 2) en NoraErvaring opdoen in de praktijk

“Op de Bolderik is veel aandacht voor de sociale ontwikkeling en de omgang met elkaar. Kinderen leren er door te ervaren in de praktijk, waardoor de lesstof boeiend blijft en aansluit bij de belevingswereld van het kind.”
  
Peter, Esther, Sam (groep 3) en Britt Romme


Makkelijk dingen onthouden door de manier van lesgeven

“Tijdens een ouderavond werden we als ouders in een normale klasopstelling bij elkaar gezet; twee tafeltjes naast elkaar in de rij. De leerkracht stond voor de klas en vroeg steeds een ouder een stukje voor te lezen.
Heel spannend, je kent de ouders niet zo goed en ojee…zometeen krijg ik een beurt. Na het voorlezen vroeg de leerkracht ons waar de tekst over ging. Tja.., ik was meer bezig met: dadelijk krijg ik een beurt dan dat ik de inhoud van de tekst gevolgd had.
In de volgende klas werden we allemaal in een kring geplaatst. De leerkracht vroeg ons wie wel eens bij Neeltje Jans in Zeeland was geweest. En wat we er over konden vertellen. Meteen begonnen ouders uit zichzelf, in een ontspannen sfeer, te vertellen. Maar ook: en wat wil je er nog van leren? En waar kun je dit dan vinden?
Ik heb toen letterlijk ervaren dat ervaringsgericht en - vraaggericht onderwijs een hele prettige, ontspannen manier is om dingen te leren, en dat je het dan ook makkelijker onthoudt. Dit geldt natuurlijk ook voor onze kinderen.
De vraag die je als ouder dan ook hebt: maar leren de kinderen dan wel genoeg? Worden ze wel goed voorbereid op het middelbaar onderwijs? Lisanne zit nu in 2 Havo en de overstap is zeer goed verlopen. Het basisonderwijs van De Bolderik sluit prima aan op het middelbaar onderwijs.”

Stefan, Suzanne, Lisanne (Havo 2), Laura (groep 7) en Femke (groep 4) 


 De ‘durf’ om het onderwijs aan te pakken

“Wat wij fijn vinden aan De Bolderik is de kleinschaligheid, iedereen kent elkaar en dat vergroot ieders betrokkenheid. Ouders hebben veel inbreng. Werken in de verschillende bouwen vinden wij een pluspunt omdat kinderen zo meer samenwerken en elkaar kunnen helpen. De leerkrachten kunnen ingezet worden waar nodig en de leerlingen meer persoonlijke aandacht geven. De kleinschaligheid is bijzonder, dit maakt de school heel persoonlijk.
Ook de ‘durf’ om het onderwijs anders aan te pakken en  verder te kijken dan hoe het onderwijs er al jaren uitziet.
De Bolderik kiest heel bewust voor de vorm van onderwijs die zij bieden en daarom kiezen wij bewust voor De Bolderik.”

Josine, Jeroen, Finn (groep 5), Ties (groep 3), Lisa (groep 1) en Janneke van Doorn. 

Stevige basis voor de toekomst

“Op de Bolderik voelen wij ons thuis! Door de kleinschaligheid kennen leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar en hierdoor ontstaat een veilige en geborgen leeromgeving. De vooruitstrevende opzet van het onderwijs spreekt ons enorm aan. Kinderen leren er veel van elkaar en krijgen de kans zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. Op De Bolderik leggen onze kinderen een stevige basis voor de toekomst!”

Dennis, Sanne, Tijn (groep 2), Hugo (groep 1) en Wout Sonder.


Social Media