Het doel van onze school is ‘het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs’

Het leerstofaanbod op onze school omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden.

Binnen dit aanbod leggen we onze eigen accenten op basis van onze missie, visie en uitgangspunten.


Maar het begint bij de basis. Ons onderwijsaanbod van de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling sluit aan bij de leerdoelen passend bij de tussentijdse leerlijnen (TULE) van SLO.
De kinderen krijgen instructie a.d.h.v. het 6 fasen model/ directe instructiemodel in meerdere instructiegroepen, evenals het ontvangen van gepaste instructie. Het 6 fasen model/ het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. ’s Ochtends worden de instructies voor de basisdomeinen (taal, lezen, rekenen, schrijven) gegeven. ’s Middags wordt in de eigen groep of groepsoverstijgend gewerkt. Groepsoverstijgend wordt gewerkt aan o.a. de kernconcepten en creatieve vakken.

 

De kinderen leren zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taakwerk. Ze leren vanaf groep 3 met behulp van een dag-/weektaak hun werk te plannen en er kritisch naar te kijken. Als de kinderen instructie en begeleiding van de leerkracht hebben gekregen, kunnen zij zelfstandig aan hun taak gaan werken. Dat is overigens per kind verschillend, afhankelijk van de instructiegroep waaraan het kind deelneemt. De weektaak kent verplichte en keuzeopdrachten. Bij meervoudige taken bepalen de leerlingen meestal zelf in welke volgorde ze de opdrachten maken. De hoeveelheid en de inhoud van het werk zijn afhankelijk van de mogelijkheden van het kind. De kinderen leren hierdoor plannen, keuzes maken en zelfstandig werken.

 

Zoals gezegd leggen wij daarnaast onze eigen accenten op onderdelen die ons onderwijs des Bolderiks maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren