Schooltijden en vakanties

We kiezen er bewust voor om niet, zoals momenteel de trend in Nederland is, over te gaan op een vijf gelijke dagen model of een continurooster.

Wij willen dat ouders de keuzevrijheid behouden om te kiezen tussen thuis lunchen of overblijven. Op dit punt volgen we hiermee het Fins/Zweeds onderwijsmodel. prestaties van kinderen en leerkrachten zijn creatiever en productiever na een goed ontspanmoment, thuis of binnen een schoolomgeving, passend bij het kind. Dit Fins/Zweeds-systeem scoort hoog op de world-ranking-list van goed onderwijs en oudertevredenheid.

 

Een ander aspect is dat Nederlandse basisscholen sinds 2006 vrij zijn om hun schooltijden zelf vast te stellen. Ook het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1 augustus 2006 komen te vervallen. De onderwijstijd over 8 schooljaren is wettelijk bepaald op een minimum van 7520 uur. Dat is gemiddeld 940 uur per jaar.

 

Daarom zijn vanaf schooljaar 2016-2017 voor de groepen 1 t/m 8 de lestijden aangepast naar:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur -12.00 uur en 13.00 uur -15.00 uur;  Woensdag en vrijdag: 8.30 uur -12.30 uur.

 

Iedere ochtend gaan om 8.15 uur de deuren open voor de ouders en de kinderen. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal aanwezig om kinderen en ouders te begroeten. Het is de bedoeling dat de kinderen meteen naar binnen komen als ze op school aankomen. We verwachten dat de kinderen op tijd op school zijn. De dag wordt begonnen in de kring om gezamenlijk te starten en te delen wat gedeeld moet worden vanuit onze uitgangspunten. Tussen 12.55 en 13.00 roept de leerkracht (die vanaf 12.45 uur samen met de overblijfouders surveilleert) de leerlingen naar binnen. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen (zoals ‘s morgens het geval is) eerder naar binnen gaan, ook niet samen met hun ouders. Kinderen die thuis geluncht hebben kunnen vanaf 12.45 uur op de speelplaats komen spelen. 

 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 brengen de kinderen na schooltijd altijd naar buiten via de grote speelplaats (het Fred Lenningsplein) en wachten tot ieder kind is opgehaald. De ouders van de groepen 1 t/m 3 brengen hun kinderen tussen de middag naar kleuterspeelplaats. Deze kinderen gaan samen met de overblijfkinderen naar de unit.

 

Gymtijden

Groepen 1-2 en 3 spelen buiten of in het speellokaal volgens de planning van het rooster. Daarnaast krijgen ze op dinsdagochtend een uur gym van een vakdocent tussen 10.00-12.00 uur.

 

Gymtijden Sportzaal Bernrode:

Groep 6  dinsdag 13.00-14.00 uur 
Groep 4/5  dinsdag 14.00-15.00 uur

                        

Gymtijden Sportzaal De Zaert:

Groep 7/8  donderdag 13.00-15.00 uur

        

Tijdens de gymles moeten de kinderen een gymbroek en shirt (of gympak) en gymschoenen aan hebben. Zij dienen deze gymspullen op de dag dat er gymles is, bij zich te hebben. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Het is handig als u de gymkleding wilt merken. Wij weten dan aan wie we verloren en vergeten spullen terug kunnen geven. De gymles van de groepen  4, 5 en 6 vindt plaats in de sportzaal van Gymnasium Bernrode en van de groepen 7 en 8 in sporthal De Zaert. Ouders kunnen schriftelijk aangeven bij de leerkracht dat hun kind niet hoeft te gymmen. De groepen 7 en 8 gaan met de fiets naar de sporthal, de andere groepen lopen.

 

Vakanties

Studiedag 4 oktober 2019
Herfstvakantie 14 tm 18 oktober 2019
Studiedag 6 december 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 tm 3 januari 2020
Studiedag 19 februari 2020
Voorjaarsvakantie 24 tm 28 februari 2020

2e paasdag 13 april 2020

Bevrijdingsdag 5 mei
Meivakantie 20 april tm 1 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020

Studiedag 2 juni 2020
Zomervakantie Start 10 juli 2020 12.30 uur

 

Voor het aanvragen van verlof voor uw kind buiten de vakanties kunt u het onderstaande formulier invullen:

 

Aanvraag verlof

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren