Ons team

Leren van en met elkaar


De Bolderik biedt ieder kind die kansen die nodig zijn om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Ook de leerkrachten krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Dit kan zijn in de vorm van teamscholing en/of individuele scholing. Als team hebben we o.a. de scholing ‘pedagogisch tact’ gevolgd. Leerkrachten hebben opleidingen zoals de master SEN/ remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalcoördinator en psychomotorische remedial teaching gevolgd. Daarmee hebben we veel deskundigheid in huis. Jaarlijks wonen leerkrachten workshops bij om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Het team van De Bolderik is voortdurend in beweging! 

 

collage team

Het team

 

Directie  

Femke van Sommeren

femkevansommeren@saamscholen.nl

 

 

Femke

 

 
   
Intern Begeleider     

Sanne Schuurbiers

sanneschuurbiers@saamscholen.nl

 

 

Sanne

 
   
Leerkrachten  
   
Groep 1-2  
Annick van Tilburg (ma-di-do-vr)
annickvantilburg@saamscholen.nl
Karlien Verhoeven (di-wo-vr)
karlienverhoeven@saamscholen.nl
Annick Karlien

Maartje Jaegers (ma-di-wo-do-vr)

leraarondersteuner
maartjejaegers@saamscholen.nl

 
maartje  
   
Groep 3  
Abke Francissen (ma-di-wo*)
abkefrancissen@saamscholen.nl
Linde Smits (wo*-do-vr)
lindesmits@saamscholen.nl
Abke Linde
   
Groep 4-5  
Loes Hoogaars (ma-di-wo-do-vr)
loeshoogaars@saamscholen.nl
 
Loes  
   
Groep 6-7  
Peet Mangnus (ma*-di-wo-do-vr)
peetmangnus@saamscholen.nl
Ric Hagenaars (ma*)
lindavandriel@saamscholen.nl 
Peet Ric
   
Groep 8  
Linda van Driel (ma-di-wo*)
lindavandriel@saamscholen.nl
Ric Hagenaars (wo*-do-vr)
richagenaars@saamscholen.nl
Linda Ric
   
Flexgroepen / specialist meer- en hoogbegaafdheid  

Linda van Driel (wo*)

lindavandriel@saamscholen.nl

 
Linda  
* leerkracht werkt deze dag om de week  
   
Vakdocent gym      

Abke Francissen (di-do)

abkefrancissen@saamscholen.nl

 
Abke  
   
Onderwijsondersteuning  

Diane Houdijk (di-wo-vr ochtend)

dianehoudijk@saamscholen.nl

 
Diane  
   
Administratie  

Jeannette Nieborg (ma ochtend)

jeannettenieborg@saamscholen.nl

(langdurig afwezig wegens ziekte)

Tanja Kersten (vervanger)

administratie.obsdebolderik@saamscholen.nl

Jeannette  
   
Schoonmaak
 
Vos schoonmaakbedrijf  
   
Vrijwilligers  

Nadja van Driel

Christ Dekker

Esther Mollema

Joost Steins Bisschop

Ben Dobbelsteen

Fred Lennings

Tanny de Groene

 
   

 

Leerkrachten, ouders en kinderen zorgen er samen voor dat de kinderen het beste uit zichzelf halen

“De Bolderik is voor mij een school met een open karakter, de lijntjes zijn kort. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich hier welkom. De drempel is laag, je stapt hier zo binnen en dat mag, dat is fijn. Het is een sfeer die ik moeilijk onder woorden kan brengen. Het is voor mij echt een gevoel van samen: Leerkrachten als professionals, ouders als experts over hun kind, de kinderen die allemaal hun eigen talenten en persoonskenmerken hebben. Samen zorgen we ervoor dat kinderen het beste uit zichzelf halen. Dit is ook een school van samen vieren waar het kan, een kleine school waarbinnen iedereen zijn/haar eigen plek heeft, waar iedereen elkaar kent en gezien wordt. We bekijken de zaken altijd positief. Iedereen verdient het vertrouwen om te kunnen zijn wie hij/zij is. Vanuit die relatie trekken we samen op. Het feit dat ik hier aan mijn 21e jaar bezig ben, zegt veel. Ik heb het hier naar mijn zin." 

Linda van Driel

 

 

Voor mij is De Bolderik thuiskomen 

"Wat ik bijzonder aan De Bolderik vind, is dat het kind centraal staat. We maken samen onderwijs. Samen leren en samen spelen. Altijd kijken we naar het kind als individu. Kinderen die meer ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben, krijgen leerstof die voor hen passend is. Voor mij is De Bolderik thuiskomen."

Peet Mangnus

 

 

Ik ben er trots op dat we de eerste ‘Beweeg je wijs’-school van Nederland zijn

“Op De Bolderik kan ik als leerkracht mijn eigenheid en kwaliteiten inzetten. We creëren ons onderwijs namelijk op een doelbewuste wijze door het combineren van ontwerpend leren, bewegend leren en het aanreiken van kennis, strategieën en inzichten. Ook geven we aandacht aan de ontwikkeling van executieve functies, die voorwaarden zijn om tot leren te komen. Ik ben er trots op dat we de eerste ‘Beweeg je wijs’-school van Nederland zijn waarbij we bewust inzetten op motoriek als basis voor de verdere brede ontwikkeling van kinderen. Voor mij is deze visie zo logisch en sporten/bewegen en toneelspelen is echt mijn ding, dus hierin kan ik mijn eigenheid en kwaliteiten goed kwijt. Mijn pedagogische opdracht is om kinderen geborgenheid, verbondenheid, rust, structuur en vertrouwen te geven. Mijn kracht is om het mooie in hen te zien en te benoemen. Want kinderen echt ‘zien’ en inspelen op wat ze nodig hebben, daar zijn we op De Bolderik goed in! ” 

Karlien Verhoeven

 

 

Word de beste versie van jezelf!

"Bij deze openingszin uit de visie van de Bolderik kan ik mij helemaal vinden. Ik heb ervaren dat op de Bolderik het kind centraal staat. Elk kind heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten, interesses, hobby’s, karaktertrekken en eigenaardigheden. Op de Bolderik mogen de kinderen zijn wie ze zijn. Binnen die eigenheid wordt ernaar gestreefd om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen: zo worden ze de beste versie van zichzelf! Dit wordt bereikt door de leerlingen nieuwsgierig te maken, te prikkelen, na te laten denken over hun eigen talenten en leervragen en ze te laten werken in verschillende onderwijsvormen. Op deze manier wordt het onderwijs uitdagend voor ze. Wat mij aanspreekt is de open sfeer op de school. Er heerst echt een sfeer van 'We doen het samen': de leerlingen samen in de klas, de leerkracht samen met leerlingen, alle klassen samen, het team samen maar ook zeker de school (leerkrachten en leerlingen) samen met de ouders en de gemeenschap in Heeswijk-Dinther. De leerlingen, ouders en het team hebben ervoor gezorgd dat ik me snel thuis voel op de Bolderik!"

Ric Hagenaars

 

Speciaal aan de Bolderik is de fijne sfeer op school

"Een goede, veilige sfeer tussen collega's en vooral ook in de klas is in mijn ogen de belangrijkste voorwaarde voor echt goed onderwijs. We willen dat de kinderen voelen dat ze zichzelf mogen zijn, dat we ze accepteren zoals ze zijn en dat we ze willen helpen de beste versie van zichzelf te worden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Dat ze niet alleen een hoop feiten leren op school, maar dat ze leren hoe ze moeten leren."

Linde Smits

 

 

 

Overleg in de onder-, midden- en bovenbouw en met de interne begeleider 


De Bolderik is verdeeld in drie bouwen/units. De leerkrachten in een unit voeren regelmatig overleg met elkaar over het onderwijs en praktische zaken. Door samenwerking in de units leren de leerkrachten van en met elkaar. Door uitwisseling van nieuwe kennis, feedback geven aan elkaar en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is onze school een lerende organisatie. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van en bij het onderwijs aan de kinderen. Voor de leerkrachten is de intern begeleider de vraagbaak als de basisondersteuning voor een kind ontoereikend is. De intern begeleider zoekt in samenspraak met ouders en leerkracht naar passend onderwijs voor het kind. 

 

De Bolderik is een opleidingsschool

 

We vinden het belangrijk om jonge mensen de kans te bieden om het onderwijs van binnen uit te leren kennen. Ook brengt de begeleiding van en samenwerking met stagiaires actuele kennis en inzichten in de school. We werken samen met onderstaande opleidingsinstituten: 

PABO De Kempel, Helmond, Pedagogiek, Fontys Den Bosch, SPW, ROC De Leijgraaf Veghel. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren