Ons team

Leren van en met elkaar


De Bolderik biedt ieder kind die kansen die nodig zijn om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Ook de leerkrachten krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Dit kan zijn in de vorm van teamscholing en/of individuele scholing. Als team hebben we o.a. de scholing ‘pedagogisch tact’ gevolgd. Leerkrachten hebben opleidingen zoals de master SEN/ remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalcoördinator en psychomotorische remedial teaching gevolgd. Daarmee hebben we veel deskundigheid in huis. Jaarlijks wonen leerkrachten workshops bij om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Het team van De Bolderik is voortdurend in beweging! 

 

 

Het team

 

Directie/locatieleider  
Femke van Sommeren femkevansommeren@saamscholen.nl
   
Intern Begeleider     
Sanne Schuurbiers sanneschuurbiers@saamscholen.nl
   
Leerkrachten  
Barbara van Alphen  barbaravanalphen@saamscholen.nl
Linda van Driel  lindavandriel@saamscholen.nl 
Ric Hagenaars  richagenaars@saamscholen.nl
Peet Mangnus  peetmangnus@saamscholen.nl
Annick van Tilburg   annickvantilburg@saamscholen.nl
Karlien Verhoeven  karlienverhoeven@saamscholen.nl
Linde Smits lindesmits@saamscholen.nl
Loes Hoogaars loeshoogaars@saamscholen.nl
Abke Francissen abkefrancissen@saamscholen.nl
   
Vakdocent gym      
Sven ten Wolde sventenwolde@saamscholen.nl
   
Onderwijsondersteuning  
Diane Houdijk  dianehoudijk@saamscholen.nl
Maartje Jaegers maartjejaegers@saamscholen.nl
   
Administratie  
Jeannette Nieborg
jeannettenieborg@saamscholen.nl
   
Schoonmaak
 
   
   
Vrijwilligers  

Hanneke Blox

Christ Dekker

Esther Mollema

Joost Steins Bisschop

Ben Dobbelsteen

Fred Lennings

 
   
Groepsindeling 2021-2022  
Leerjaar 1/2 

Annick van Tilburg (maandag, donderdag en vrijdag)

Karlien Verhoeven (dinsdag, woensdag en vrijdag)

Leerjaar 2/3 

Linde Smits (zwangerschapsverlof)

Abke Francissen (vervanging zwangerschapsverlof)

Leerjaar 4/5 Loes Hoogaars
Leerjaar 6

Peet Mangnus

Leerjaar 7/8

Barbara van Alphen (maandag t/m woensdag)*

Ric Hagenaars (woensdag t/m vrijdag)*

Ambulante begeleiding
Flexgroepen

Linda van Driel (maandag, dinsdag en woensdag)

* Deze leerkrachten werken op woensdag om de week.

 

"Leerkrachten, ouders en kinderen zorgen ervoor dat de kinderen het optimale uit zichzelf halen" 

“De Bolderik is voor mij een school met een open karakter, de lijntjes zijn kort. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich hier welkom. De drempel is laag, je stapt hier zo binnen en dat mag. Het is een sfeer die ik moeilijk onder woorden kan brengen. Het is voor mij echt een gevoel van samendoen: Leerkrachten als professionals, ouders als experts over hun kind, de kinderen die allemaal hun eigen talenten hebben. Samen zorgen we ervoor dat kinderen het optimale uit zichzelf halen. Maar het is ook een school van samen vieren waar het kan, een kleine school waarbinnen iedereen zijn/haar eigen plek heeft, waar iedereen elkaar kent en gezien wordt. We bekijken de zaken altijd positief. Iedereen verdient het vertrouwen om te kunnen zijn wie hij/zij is. Het feit dat ik hier aan mijn 18e jaar bezig ben, zegt veel. Ik heb het hier naar mijn zin." 

Linda van Driel 

 

"Voor mij is De Bolderik thuiskomen" 

"Wat ik bijzonder aan De Bolderik vind, is dat het kind centraal staat. We maken samen onderwijs. Samen leren en samen spelen. Altijd kijken we naar het kind als individu. Kinderen die meer ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben, krijgen leerstof die voor hen passend is. Voor mij is De Bolderik thuiskomen."

Peet Mangnus 

 

"Oprecht in verbinding staan met de kinderen en aandacht voor bewustwording is waar het om gaat!"

“Op De Bolderik kan ik als leerkracht mijn eigenheid en kwaliteiten inzetten. We creëren kwalitatief goed onderwijs op een doelbewuste wijze door het combineren van ontwerpend leren, bewegend leren en het aanreiken van kennis, strategieën en inzichten. Ik ben er trots op dat we de eerste ‘Beweeg je wijs’-school van Nederland zijn waarbij we bewust inzetten op motoriek als basis voor de verdere brede ontwikkeling van kinderen.

De school ligt in een groene omgeving waarvan we gebruik mogen maken. De aanwezigheid van een inpandige BSO en het hebben van twee speelpleinen en een moestuin zijn zeker pluspunten. Op het speelplein speciaal voor groep 1 en 2 voelen de kleinsten zich veilig en hebben wij als leerkrachten goed overzicht. In de school heerst een gezellige, gemoedelijke sfeer. Ouders zijn altijd welkom, helpen graag mee en organiseren leuke activiteiten.

Voor ons mag ieder kind er zijn; we staan oprecht in verbinding met de kinderen en zijn gericht op bewustwording creëren wat betreft zichzelf, de te behalen doelen en ook bewustwording van de wereld om hen heen.”

Karlien Verhoeven


"Word de beste versie van jezelf!"

"Bij deze openingszin uit de visie van de Bolderik kan ik mij helemaal vinden. Ik heb ervaren dat op de Bolderik het kind centraal staat. Elk kind heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten, interesses, hobby’s, karaktertrekken en eigenaardigheden. Op de Bolderik mogen de kinderen zijn wie ze zijn. Binnen die eigenheid wordt ernaar gestreefd om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen: zo worden ze de beste versie van zichzelf!

Dit wordt bereikt door de leerlingen nieuwsgierig te maken, te prikkelen, na te laten denken over hun eigen talenten en leervragen en ze te laten werken in verschillende onderwijsvormen. Op deze manier wordt het onderwijs uitdagend voor ze.

Wat mij aanspreekt is de open sfeer op de school. Er heerst echt een sfeer van “We doen het samen”: de leerlingen samen in de klas, de leerkracht samen met leerlingen, alle klassen samen, het team samen maar ook zeker de school (leerkrachten en leerlingen) samen met de ouders en de gemeenschap in Heeswijk-Dinther.

De leerlingen, ouders en het team hebben ervoor gezorgd dat ik me snel thuis voel op de Bolderik!"

Ric Hagenaars

 

"Speciaal aan de Bolderik is de fijne sfeer op school"

Een goede, veilige sfeer tussen collega's en vooral ook in de klas is in mijn ogen de belangrijkste voorwaarde voor echt goed onderwijs. We willen dat de kinderen voelen dat ze zichzelf mogen zijn, dat we ze accepteren zoals ze zijn en dat we ze willen helpen de beste versie van zichzelf te worden. 

Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Dat ze niet alleen een hoop feiten leren op school, maar dat ze leren hoe ze moeten leren.

Linde Smits

 

Overleg in de onder-, midden- en bovenbouw en met de interne begeleider 


De Bolderik is verdeeld in drie bouwen. De leerkrachten in een bouw voeren regelmatig overleg met elkaar over het onderwijs en praktische zaken. Door samenwerking in de bouwen leren de leerkrachten van en met elkaar. Door uitwisseling van nieuwe kennis, feedback geven aan elkaar en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is onze school een lerende organisatie. De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van en bij het onderwijs aan de kinderen. Voor de leerkrachten is de interne begeleider de vraagbaak als de basisondersteuning voor een kind ontoereikend is. De interne begeleider zoekt in samenspraak met ouders en leerkracht naar passend onderwijs voor het kind. 

 

De Bolderik is een opleidingsschool

 

We vinden het belangrijk om jonge mensen de kans te bieden om het onderwijs van binnen uit te leren kennen. Ook brengt de begeleiding van en samenwerking met stagiaires actuele kennis en inzichten in de school. We werken samen met onderstaande opleidingsinstituten: 

PABO De Kempel, Helmond, Pedagogiek, Fontys Den Bosch, SPW, ROC De Leijgraaf Veghel. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren