Kernconcepten en cultuur

Werken met kernconcepten is werken met een vorm van projectonderwijs, waarbij steeds één kernconcept gedurende ongeveer vier weken in de gehele school centraal staat. De zeven kernconcepten komen jaarlijks terug, steeds staat er een andere kernvraag centraal en bekijken we het kernconcept vanuit verschillende invalshoeken (het kernconcept groei en leven zal er bijvoorbeeld in de herfst heel anders uitzien dan in de lente). Zo is het werken met kernconcepten een concentrisch geheel waarbij de kinderen kennis gaan stapelen. Kinderen verwerven kennis, inzichten en vaardigheden die in het kernconcept centraal staan. Tegelijkertijd worden de kerndoelen (zoals opgesteld door de overheid) aangeboden binnen de rijke thematische context waarbij de leerkrachten passende leerarrangementen maken en de ontwikkeling van de kinderen volgen.

 

De leerstof voor alle zaakvakken (wereldoriëntatie, cultuur, natuur, techniek) is ondergebracht in zeven grote thema's: Binding, Macht en Regels, Evenwicht en Kringloop, Energie, Materie, Groei en Leven, Tijd en Ruimte.

 

Wij werken hiermee omdat:

  • Kinderen bij voorkeur leren in levensechte situaties, dit vergroot de betrokkenheid;
  • Kinderen het meest leren door zelf actief op zoek naar kennis door gebruik van hoofd, hart en handen;
  • Kinderen verschillen in de manier waarop zij bij voorkeur leren (meervoudige intelligentie);
  • Kinderen veel van elkaar kunnen leren.

Tijdens het werken aan de kernconcepten krijgen de kinderen een verplicht aanbod en een keuzeaanbod. Het verplichte aanbod bestaat uit instructies, verwerkingsopdrachten en bijpassende excursies of activiteiten binnen/rondom de school. Bij het keuzeaanbod kunnen de leerlingen kiezen uit allerlei opdrachten, activiteiten en materialen in een uitdagende leeromgeving en verwerven ze zo de kennis en inzichten die in het kernconcept centraal staan. 

 

Als cultuurvoorloperschool hebben wij hierbij veel aandacht voor de culturele competenties. 

Om een zo rijk mogelijke, samenhangende leeromgeving te creëren bij de kernconcepten kiezen we ervoor cultuureducatie, natuureducatie, educatief repertoire, bewustzijnslessen en digitale geletterdheid geïntegreerd (in co-creatie) aan te bieden en daarbij de omgeving te betrekken.

Co-creatie is een belangrijke factor om kinderen kennis te laten maken met manieren om betekenis te geven aan het leven; door interpretatie van het verleden, meningsvorming, verbanden te leggen en manieren te ontdekken om je te uiten en zo de vrijheid te voelen en de tools in handen te hebben om de toekomst te creëren. We zijn er trots op dat we deze diepgang bereiken!

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren