Kernconcepten en cultuur

Werken met kernconcepten is werken met een vorm van projectonderwijs, waarbij steeds één kernconcept gedurende ongeveer vier weken in de gehele school centraal staat. De zeven kernconcepten komen jaarlijks terug, steeds staat er een andere kernvraag centraal en bekijken we het kernconcept vanuit verschillende invalshoeken (het kernconcept groei en leven zal er bijvoorbeeld in de herfst heel anders uitzien dan in de lente). Zo is het werken met kernconcepten een concentrisch geheel waarbij de kinderen kennis gaan stapelen. Kinderen verwerven kennis, inzichten en vaardigheden die in het kernconcept centraal staan. Tegelijkertijd worden de kerndoelen (de uiteindelijke leerdoelen zoals de overheid ze opgesteld heeft) bewaakt en de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd.

 

De leerstof voor alle zaakvakken (wereldoriëntatie, cultuur, natuur, techniek) is ondergebracht in zeven grote thema's: Binding, Macht en Regels, Evenwicht en Kringloop, Energie, Materie, Groei en Leven, Tijd en Ruimte.

 

Wij werken hiermee omdat:

Kinderen bij voorkeur leren in levensechte situaties, dit vergroot de betrokkenheid

Kinderen het meest leren door zelf actief op zoek naar kennis door gebruik van hoofd, hart en handen
Kinderen verschillen in de manier waarop zij bij voorkeur leren (meervoudige intelligentie)
Kinderen veel van elkaar kunnen leren

 

Tijdens het werken aan de kernconcepten krijgen de kinderen een verplicht aanbod en een keuzeaanbod. Het verplichte aanbod bestaat uit instructies, verwerkingsopdrachten en bijpassende excursies of activiteiten binnen/rondom de school. Bij het keuzeaanbod kunnen de leerlingen kiezen uit allerlei opdrachten, activiteiten en materialen in een uitdagende leeromgeving en verwerven ze zo de kennis en inzichten die in het kernconcept centraal staan. 

 

Als cultuurvoorloperschool hebben wij hierbij veel aandacht voor de culturele competenties. 

In schooljaar 2017-2018 is een co-creatie ontstaan tussen De Kunstbalie, Team Ubavka en De Bolderik waarbij opdrachten van ‘Bewustzijn à la carte’ samen met de 16 vondsten voor verwondering van het ‘Educatief repertoire’ tijdens de kernconcepten zijn ingezet. We creëren hiermee een leer- en leefomgeving, waar leerlingen zichzelf leren kennen, dat in kunnen zetten ten bate van zichzelf, de leerstof en hun sociale leeromgeving. Leerlingen maken optimaal gebruik van hun creatieve denkvermogen. Door de gezamenlijke voorbereiding van het team tijdens brainstormsessies kunnen leerlingen zich spiegelen aan de professionals.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren