Snappet digitale verwerking

Wij werken met de digitale methodiek Snappet in de groepen 4 t/m 8 voor verwerking van de aangeboden stof. 

snappet

 

Snappet omvat meer dan dat kinderen alleen opgaven maken op een tablet. Kinderen kunnen naast het maken van de opgaven die bij de les horen, werken aan opgaven die volledig afgestemd zijn op hun individuele niveau, zogenaamde adaptieve opgaven. Ook tijdens de instructie door de leerkracht kunnen de kinderen de tablet gebruiken. Dit concept geeft de kinderen tijdens het werken directe feedback. De leerkracht kan het individuele kind en de groep in ‘real-time’ volgen. Hierdoor kan de leerkracht bij problemen direct ingrijpen en kinderen goed op weg helpen.

 

Wij verwachten met dit concept de volgende doelen te bereiken:

  • Leerlingen zijn meer betrokken bij de les;
  • Zowel de leerling als de leerkracht heeft een beter inzicht en overzicht in de leerlijnen met het te behalen resultaat;
  • De leerkracht kan beter inspelen op de individuele hulpvragen;
  • Passender onderwijs, programma werkt adaptief, dus iedereen werkt op zijn eigen niveau;
  • De leerresultaten zijn hoger.

Naast Snappet leren de kinderen omgaan met social media. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het internet en social media door kinderen en personeel. Die afspraken liggen vast in het Schoolveiligheidsplan en zijn voor iedereen op school ter inzage aanwezig.

 

De balans tussen digitale en motorische vaardigheden wordt voortdurend afgestemd op elkaar om het geheugen zo maximaal mogelijk te trainen. Naast Snappet hebben we diverse materialen (om kinderen die daar behoefte aan hebben) van extra en/of andere leerstof te voorzien.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren