Onze visie

info

OBS De Bolderik is een openbare basisschool in Heeswijk-Dinther. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen.

 

De Bolderik ziet het als haar pedagogisch–didactische opdracht om vanuit het complete mensbeeld naar de basisbehoeften van kinderen te kijken. Dat houdt in dat we met kinderen actief aan autonomie en zelfsturing werken om zelfstandigheid in het leren te stimuleren. We zorgen dat de kinderen kunnen groeien en hun persoonlijke talenten en competenties kunnen ontwikkelen.

 

Daarbij houden we drie uitgangspunten in het vizier:

1.     We sluiten niemand buiten.

2.     We gaan uit van ieders beste bedoelingen.

3.     Je bent goed zoals je bent.

 

WIJ STAAN VOOR:

 

Word de beste versie van jezelf!

 

WIJ GAAN VOOR het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs dat afgestemd is op de ontwikkeling van kinderen in een sociaal veilige, uitdagende en rijke leeromgeving.

 

In 2018 hebben wij met het team ons omgevings- en wensbeeld opnieuw vastgesteld: ‘Wat komt er de komende jaren als school op ons af? Waar krijgen wij mee te maken? Waar willen we over 4 jaar staan?  Dit hebben we klein en concreet gemaakt tot onze succesformule. Daaruit voortvloeiend zijn onze nieuwe kernwaarden ontstaan:

 

Verbinding                Eigenheid                  Doelbewust

 

Vanuit de verbinding gaan wij samen doelbewust op weg met het behoud van ieders eigenheid. In het verloop van dit proces is in 2018 hieraan de gezamenlijke taal met gedragskenmerken leerlingen, gedragskenmerken team, gedragskenmerken ouders en ons onderwijsconcept geformuleerd.

 

Deze kernkwaliteiten omvatten naast ‘Word de beste versie van jezelf!’ alles waar wij op OBS De Bolderik voor staan en hebben betrekking op alle betrokkenen: kinderen, ouders en ons team. We stellen daarbij hoge doelen met hoge verwachtingen. We richten onszelf hierbij op het leerproces van het kind. Als de ontwikkeling van het kind zichtbaar is, dan is dat ons resultaat.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren