Overblijven

Sinds 2006 is elke basisschool verantwoordelijk voor de tussen schoolse opvang (TSO). De Bolderik heeft de TSO middels een contract overgedragen aan de ouderraad. De ouderraad heeft voor de dagelijkse leiding een coördinator aangesteld.

           

Op De Bolderik bestaat de mogelijkheid om 3 keer per week over te blijven. In principe blijft uw kind over in zijn/haar eigen groep. We vinden het belangrijk dat uw kind de mogelijkheid krijgt om rustig te eten. Bij de lunch schenken we een zuiveldrank naar keuze: melk, yoghurtdrank of chocolademelk. Het alternatief voor zuivel is ranja. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Na het eten kan uw kind kiezen of hij/zij binnen wil spelen ofwel naar buiten wil. We doen dit graag in een gezellige en ontspannen sfeer waarbij ieder kind kan kiezen voor een activiteit die bij hem of haar past.  Er gelden duidelijke regels, maar binnen deze regels zijn kinderen vrij om zich te vermaken met een leuke activiteit om zo tot ontspanning te komen. Wij bieden sport en spel, creativiteit en begeleiden de kinderen op sociaal gebied. Er komen regelmatig nieuwe materialen bij en we springen in op de vraag van de kinderen. We hebben een leuk team van gemotiveerde overblijfkrachten. De overblijfkrachten volgen regelmatig cursussen m.b.t. het overblijven. D.m.v. scholing bouwen de overblijfkrachten deskundigheid op en dit komt ten goede aan het prettige verloop van het overblijven en het contact met de kinderen.   We merken dat het voor de kinderen prettig is zich na een ochtend inspanning te kunnen ontspannen en opladen voor de middag. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen creatiever en productiever zijn na zo’n moment.  Daarnaast is het een mooie gelegenheid om deze “vrije” tijd in te vullen met leuke activiteiten, waar kinderen ook nog iets van op kunnen steken.  We zijn volop in ontwikkeling en willen in de toekomst extra activiteiten gaan bieden die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Een aantal extra activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden of in de planning zitten; - vogelhuisjes timmeren (deze zijn rondom school opgehangen), - picknicken op het plein met mooi weer,  - voetbaltoernooitje, - tuinieren in de moestuin van school, - tostidagen voor groep 3 t/m 8, - pannenkoekendag voor groep ½, - insectenhotel maken, - bij zomerse temperaturen mogen de kinderen zwemkleding meebrengen en heerlijk spelen met de sproeier. 

Kortom, het overblijven biedt allerlei mogelijkheden om leuk, leerzaam en actief bezig te zijn! 

 

De kosten   

De kosten van het overblijven zijn € 1,50 per kind per dag. De voorkeur gaat uit naar betalingen d.m.v. automatische incasso in 2 termijnen per schooljaar. Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van incidenteel overblijven. De kosten hiervoor zijn € 2.50 per kind per dag. Bij de ingangen hangen lijsten waarop u de naam van het kind kunt invullen. Twee keer per jaar krijgt u hiervoor een rekening. Wijzigingen met betrekking tot het overblijven graag invullen op de daarvoor bestemde formulieren, te vinden in de folderbakken. De TSO heeft een eigen brievenbus tegenover de kantoren.

Inschrijven

 

U kunt kind(eren) uitsluitend 1 week voor iedere vakantie opgeven voor het vast overblijven. Aanmeldingsformulieren vindt u in de folderbakken. Instromers kunnen zich te allen tijde aanmelden. In deze folderbakken vindt u ook het overblijfreglement.

 

Hier kunt u de verschillende formulieren m.b.t. het overblijven downloaden:

 

Aanmeldingsform 18-19

Overblijfreglement 18-19

Folder TSO 18-19

Een GEZONDE LUNCH vinden we belangrijk

Werving overblijfouders

incassoformulier

 

Overblijfcoördinator:   Josine v. Hirtum, tsojosine@gmail.com

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren