Kleuter(onder-)wijs

In onze groep 1/2 bieden wij een bewuste combinatie van bewegend leren, spelend leren, cognitief leren, ontdekkend leren en handelend leren. Zo komt elk kind en elke leerstijl tot zijn recht. 

 

Bewegend leren

Onze kinderen spelen iedere dag buiten, hebben tweemaal per week gymles, krijgen motorisch aanbod vanuit de methode ‘Schrijfatelier’ en oefenen iedere week op momenten de basisreflexen middels ‘Beweeg je wijs’.

 

Spelend leren
Per kernconcept richten we een uitdagende speelomgeving in, bestaande uit vaste speelhoeken met een wisselend aanbod per week of per thema.

 

Cognitief leren
Tijdens instructiekringen, tijdens het kernconceptaanbod en bij alle vakgebieden en speel/leermomenten hebben we duidelijk voor ogen welke doelen we willen behalen, per groep en per kind.

 

Ontdekkend leren
Het aanbod tijdens de kernconcepten maakt dat de kinderen veel ontdekkend kunnen leren over de wereld en verbanden leren leggen.

 

Handelend leren

Bij alle beschreven manieren van leren zetten we zoveel mogelijk handelend leren in. Zelf ervaren geeft betekenis aan het aanbod.

 

Bij al deze vijf manieren van leren is er aandacht voor binding, aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en aandacht voor groei in zelfstandigheid (Verbinding, Eigenheid, Doelbewust).

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences