Leerlingenraad

Op Prinsjesdag worden in totaal zes leerlingen gekozen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij denken in de kinderraad in overleg met de directeur mee over de gang van zaken op school, alle inbreng wordt daarbij serieus behandeld. In schooljaar 2017-2018 heeft de kinderraad samen met een aantal kinderen uit alle jaargroepen een nieuw Bolderiklied gemaakt passend bij het Bolderik-DNA. In 2018-2019 heeft de kinderraad o.a. in alle groepen de aangeboden activiteiten tijdens de TSO geëvalueerd. In 2020-2021 heeft de kinderraad mee nagedacht over de besteding van de extra middelen die we kregen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) na de Coronacrisis. 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences