Onze visie

info

WIJ STAAN VOOR 'Word de beste versie van jezelf!'

WIJ GAAN VOOR het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs dat afgestemd is op de ontwikkeling van kinderen in een sociaal veilige, uitdagende en rijke leeromgeving.

 

Dit hebben we klein en concreet gemaakt tot onze succesformule, bestaande uit 3 kernwaarden:

 

Verbinding                Eigenheid                  Doelbewust

 

Vanuit de verbinding gaan wij samen doelbewust op weg met het behoud van ieders eigenheid, om de beste versie onszelf te worden. Aan deze kernwaarden is een  gezamenlijke taal gehangen met gedragskenmerken van leerlingen, team en ouders. En we hebben de keuzes voor onze onderwijsconcepten hierbij laten aansluiten. Dat maakt het een kloppend verhaal dat in 1 afbeelding (bovenstaand) te vangen is. 

 

We stellen daarbij hoge doelen met hoge verwachtingen. We zorgen dat de kinderen kunnen groeien en hun persoonlijke talenten en competenties kunnen ontwikkelen. We richten onszelf hierbij op het leerproces van het kind. Als de ontwikkeling van het kind zichtbaar is, dan is dat ons resultaat.

 

Daarbij houden we drie uitgangspunten in het vizier:

1.     We sluiten niemand buiten.

2.     We gaan uit van ieders beste bedoelingen.

3.     Je bent goed zoals je bent.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences