MIND en keuzevakken

Wij vinden het belangrijk kinderen op alle niveaus te kunnen begeleiden en uitdaging te kunnen bieden. Daarom werken wij met een beleidsplan voor meer begaafde leerlingen. Zowel binnen de klas als daarbuiten krijgen de kinderen verdiepend en verbredend werk, en werken zij spelenderwijs aan hun executieve functies. 

 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen bovendien extra vakken volgen na overleg met de ouders, leerkracht en de intern begeleider. Er zijn de volgende extra vakken: Frans, wiskunde, programmeren en schaken. De lessen worden onder schooltijd gegeven door een gastdocent en worden verwerkt in de weektaak of als huiswerk meegegeven. Ook worden er extra lessen grammatica ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs gegeven.

 

Zo geven wij de kinderen een stevige basis mee wanneer zij de stap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. We stimuleren veerkracht en zelfvertrouwen, zodat kinderen zelfstandig kunnen leren en handelen en in zichzelf en hun eigen competenties geloven. Op die manier kunnen zij in iedere omgeving de beste versie van zichzelf zijn. Nu en in de toekomst!

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences