Samen

Wij vinden het belangrijk kinderen zorg voor elkaar bij te brengen. Samen delen, vieren en verantwoordelijkheid nemen. Daarom wordt iedere maandagmorgen gezamenlijk met alle kinderen, ouders en het team de week geopend in de centrale ruimte, bij het podium. Het schoollied wordt gezongen, de jarigen worden in het zonnetje gezet, de kinderen kunnen dingen vertellen of iets laten zien aan anderen en soms is er aandacht voor een onderdeel van het kernconcept. Deze korte opening duurt van 08.30 uur tot 08.50 uur. 

 

Dat samen verantwoordelijkheid dragen blijkt ook uit de installatie van onze leerlingenraad. Jaarlijks worden er na een korte campagne 6 leerlingen gekozen, 2 uit de groepen 6, 7 en 8, die dat jaar namens de leerlingen mee willen denken over de gang van zaken op school. Alle zaken worden serieus behandeld. In schooljaar 2017-2018 heeft de leerlingenraad samen met een aantal kinderen uit alle jaargroepen bijvoorbeeld een nieuw Bolderiklied gemaakt passend bij het Bolderik-DNA. De directeur van de school is de voorzitter van de leerlingenraad.

 

Maar om je bijdrage te kunnen leveren aan het samen is het van belang dat je ook zelf goed in je vel zit. 

Wij besteden daarom veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Wij hanteren o.a. elementen uit de methodiek Leefstijl ter bevordering van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze methodiek is voor het goed kunnen functioneren in onze maatschappij nu en in de toekomst, van groot belang dat kinderen kennisnemen van normen en waarden, hoe ze met elkaar om dienen te gaan, hoe ze het beste kunnen samenwerken. Daarbij zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens kunnen uiten, van je fouten leren en leren jezelf en anderen te respecteren, onmisbaar.

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed te kunnen monitoren gebruiken we het digitale instrument SCOL. In 2020/21 wordt gezocht naar een nieuwe methode om de sociaal emotionele ontwikkeling in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences