Schooltijden en vakanties

We kiezen er bewust voor om niet, zoals momenteel de trend in Nederland is, over te gaan op een vijf gelijke dagen model of een continurooster. Wij willen dat ouders de keuzevrijheid behouden om te kiezen tussen thuis lunchen of overblijven. Op dit punt volgen we hiermee het Fins/Zweeds onderwijsmodel. Prestaties van kinderen en leerkrachten zijn bovendien creatiever en productiever na een goed ontspanmoment, thuis of binnen een schoolomgeving, passend bij het kind. Dit Fins/Zweeds-systeem scoort hoog op de world-ranking-list van goed onderwijs en oudertevredenheid.

 

Een ander aspect is dat Nederlandse basisscholen sinds 2006 vrij zijn om hun schooltijden zelf vast te stellen. Ook het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1 augustus 2006 komen te vervallen. De onderwijstijd over 8 schooljaren is wettelijk bepaald op een minimum van 7520 uur. Dat is gemiddeld 940 uur per jaar.

 

Daarom hanteren wij voor de groepen 1 t/m 8 de lestijden:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur -12.00 uur en 13.00 uur -15.00 uur; 
Woensdag en vrijdag: 8.30 uur -12.30 uur.

 

Iedere ochtend gaan om 8.15 uur de deuren open voor de ouders en de kinderen. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal aanwezig om kinderen (en ouders) te begroeten. Het is de bedoeling dat de kinderen meteen naar binnen komen als ze op school aankomen. We verwachten dat de kinderen op tijd op school zijn. De dag wordt begonnen in de kring om gezamenlijk te starten en te delen wat gedeeld moet worden vanuit onze uitgangspunten. Tussen 12.55 en 13.00 roept de leerkracht (die vanaf 12.45 uur samen met de overblijfouders surveilleert) de leerlingen naar binnen. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen (zoals ‘s morgens het geval is) eerder naar binnen gaan, ook niet samen met hun ouders. Kinderen die thuis geluncht hebben kunnen vanaf 12.45 uur op de speelplaats komen spelen. 

 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 brengen de kinderen na schooltijd altijd naar buiten via de grote speelplaats (het Fred Lenningsplein) en wachten tot ieder kind is opgehaald. De ouders van de groepen 1 t/m 3 brengen hun kinderen tussen de middag naar kleuterspeelplaats. Deze kinderen gaan samen met de overblijfkinderen naar hun klas.

 

 

Gymtijden schooljaar 2023-2024

Vanaf schooljaar 2023-2024 verplicht de overheid basisscholen 2 lesuren bewegingsonderwijs in te roosteren. Kinderen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. 

 

De kinderen van groep 1 en 2 spelen buiten of in het speellokaal volgens de planning van het rooster. Daarnaast krijgen ze op dinsdag een uur gymles van de vakdocent.

                        

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op maandag een uur gymles van de groepsleerkracht en op donderdag een uur gymles van de vakdocent. Deze gymlessen worden gegeven in de sportzaal van Gymnasium Bernrode.

       

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Start schooljaar 28 augustus 2023

Studiedag Bolderik 13 september 2023

Studiedag SAAM* 5 oktober 2023

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023

Studiedag Bolderik 6 december 2023

Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024

Studiedag Bolderik 29 maart 2024

Tweede Paasdag 1 april 2024

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart 9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedag Bolderik 19 juni 2024

Zomervakantie start 8 juli 2024 (tot 19 augustus 2024)

 

Voor het aanvragen van verlof voor uw kind buiten de vakanties kunt u het onderstaande formulier invullen:

 

Aanvraag verlof

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences