Kind

Op de Bolderik nemen we het kind serieus. We geloven dat het kind intrisiek gemotiveerd zich te ontwikkelen. 
Daarom voeren we, al vanaf de kleuterklas, gesprekken met het kind in plaats van over het kind. 

En daarom betrekken we kinderen bij de ontwikkelingen in en rond de school, door ze een stem te geven middels een leerlingenraad. 

Leerlingenraad test

Bolderiklied

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences