Nieuwe aanmelding

Voor een openbare basisschool geldt dat iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of wat voor ander kenmerk dan ook.

 

Kinderen van 4 jaar stromen op of kort na de dag dat zij vier jaar worden in.
De scholen in Heeswijk-Dinther hebben afgesproken dat er drie uitzonderingen zijn op dit principe:

-Kinderen, die binnen drie weken na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen vanaf de eerste dag van het schooljaar dagelijks naar school komen;
- Kinderen, die binnen drie weken voor de kerstvakantie 4 jaar worden, komen pas na de kerstvakantie dagelijks naar school;
- Kinderen, die binnen drie weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, komen pas na de zomervakantie dagelijks naar school.

 

In het voorjaar is er ook een open dag, waarop geïnteresseerde ouders informatie krijgen over onze school en kunnen zien hoe wij onze uitgangspunten in praktijk brengen.

 

Hier kunt u de verschilldende documenten downloaden m.b.t. het aanmelden van uw kind:

Informatieboekje groep 1-2 (2023-2024)

Aanmeldformulier nieuwe leerling

Intakeformulier

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences